ISC Mendelu a jeho SocialErasmus charity, návštěva Centra Kociánka a Erasmus in Schools

ISC Mendelu a jeho SocialErasmus charity, návštěva Centra Kociánka a Erasmus in Schools

SocialErasmus charity

Na konci semestru studenti z brněnského klubu ISC Mendelovy univerzity dali možnost Erasmus studentům přinést přebytečné oblečení a kuchyňské potřeby, které následně v dalším semestru prodávali za symbolickou cenu. Výtěžek z tohoto prodeje byl darován charitativní organizaci v Brně. 

Návštěva Centra Kociánka  - centrum péče o děti s tělesným a druhotně mentální postižením

Erasmus studentky si s dětmi povídaly o zvyklostech na Velikonoce v jejich zemích (Rusko, Polsko). Poté se otevřela diskuze mezi dětmi a děvčaty.

 

Erasmus in Schools

Student z Indie navštívil Moravské gymnázium v Brně, kde prezentoval, jaké mají v Indii zvyklosti, hudbu, tradiční jídla. Na úvod hodiny si vzal slovo také Erasmus koordinátor, který promluvil ke studentům o pragramu Erasmus a přidruženém projektu SocialErasmus.