Informace o nás

Program Erasmus slaví v letošním roce v České republice své 15. výročí. Od roku 1998 pomáhá studentům, pedagogům a dalším zaměstnancům vysokých škol vycestovat do zahraničí na zkušenou. 

 

Tato webová stránka má za cíl prezentovat projekty pomoci těch, kterým program Erasmus změnil pohled na svět.


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zastřešuje řadu vzdělávacích programů, projektů a iniciativ. Více informací...

 


Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je součástí Domu zahraničních služeb. NAEP spravuje Program celoživotního učení, jehož největším programem je program ERASMUS. Více informací...