Studenti Policejní akademie se stali Erasmus patrony

Studenti Policejní akademie se stali Erasmus patrony

Studenti Policejní akademie a zároveň členové akademického senátu Fakulty bezpečnostně právní společně se studenty ze Slovenska, kteří momentálně v rámci Erasmu na Policejní akademii v Praze studují, se rozhodli do tohoto programu zapojit a stát se tak jeho patrony.

Participující studenti se v rámci své činnosti stali dobrovolníky občanského sdružení ProBenešov, které jejich projekt podpořilo. Samotný program studentů spočíval v:

  • projekci dokumentárního filmu Všichni spolu (pojednává o škole, kde děti získávají znalosti a sociální dovednosti ve stylu moderního vzdělávání) v Dětském domově v Pyšelích (27.11.2013), v Dětském domově v Klánovicích (29.11.2013) a v Dětském domově se školou v Praze 2 (4.12.2013), kdy za aktivitu v diskuzi po projekci dostávaly sladkosti,
  • besedě v Klubu seniorů v Libčici nad Vltavou na téma bezpečnost a prevence při vzniku potenciálně rizikových situací.

Celkem se projekcí zúčastnilo 26 dětí a besedy o bezpečnosti 6 seniorů (4.12.2013). Více fotografií naleznete zde.